نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهری

بدون تردید جایگاه سمبلها و نشانه‌های شهری در فضاها و مبلمان شهری از اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار است. چرا که بسیاری از مسائل فرهنگی و آداب و رسوم و سنتهای مردم از اینگونه  علائم سرچشمه میگیرند. نشانه‌هایی که بیانگر خاطرات، مبارزات و دلاوریهای یک ملت است و تبلور عینی آن در یک سمبل و نهاد شهری شکل گرفته است. فضاهای باز شهری مبلمان شهری و حضور و استفاده ساکنین دارای یک رابطه مستقیم و وابسته بهم میباشد. زمانی که برای استفاده از اوقات فراغت و یا سپری کردن روزهای تعطیل به اجبار از فضاهای باز و پارکها استفاده می‌شود، خواه ناخواه با مبلمان شهری و عناصر موجود در آن ارتباط تنگاتنگ برقرار میشود و این نشانه‌ها و سمبلهای  شهر هستند که خودنمایی کرده و با حضورشان خاطرات گذشته را بیان میکنند و یادآور تجربیات تلخ و شیرین گذشتگان می‌باشند. البته دیده می‌شود گاهی نشانه‌ها دارای ابعاد و ارزشهای خاص خود هستند و معمولا موقعیتشان متناسب با جایگاهی است که در آن قرار گرفته‌اند. گاهی چون برج آزادی در تهران، ایفل در پاریس و یا ساعت بیگ بن در لندن جایگاه کشوری دارند و  یا برخی دیگر در موقعیت شهری و یا منطقه‌ای قرار گرفته‌اند. در طراحی شهرها، موقعیت سمبلها و یادمانها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار استو به تناسب فرهنگ، سنن و آداب و رسوم و با توجه به رابطه ساکنین وو شهروندان در ارتباط با مبلمان شهری طراحی می‌شوند. لذا گذشته از دید بصری و زیبایی محیط و منظر، نمادهای شهری که قسمی از مبلمان شهر محسوب می‌شوند و یادآور بسیاری از یادها و خاطرات گذشتگان به حساب می‌آیند، عموما با سنتهای مردم عجین هستند به گونه‌ای که حتی یک درخت کهن یادمانی برای بسیاری از مردم ساکن در آن محل است. رابطه مبلمان شهری، آرامش ذهنی و سلامت روانی بدیهی و روشن است که مبلمان شهری علاوه بر خصوصیات و ویژگیهایی که نام برده شد باید سهم مهمی در به وجود آوردن آرامش و سلامت روحی و ذهنی افراد داشته باشد. گاهی شلوغی و اغتشاش عناصر چنان است که نه تنها آرامشی را به دنبال ندارد بلکه باعث سردرگمی و آشفتگی شهروندان نیز می‌شود به گونه‌ای که انسان خسته از کار روزانه هیچ رامش ی را به دنبال نداردرغبتی برای نشستن و استفاده کردن از فضای شهری و مبلمان آن ندارد. شاید تاکنون کمتر به رابطه مبلمان شهری و آرامش روانی افراد توجه شده باشد، اما به یقین اولین تاثیرات خود را در ارتباط با چگونگی استفاده شهروندان از این عناصر خواهد داشت. به هر جهت، زمانی که در یک بازار شلوغ و پر سر و صدا با تابلوهای نامنظم مختلف رو به رو می‌شویم خود به خود احساس نبود آرامش و آشفتگی را خواهیم داشت و یا وقتی در فضای شهری که برای استفاده ساکنین در نظر گرفته شده که دقایقی را بیاسایند اما رعایت بسیاری از مسائل روانی شهری در آن لحاظ نشده است، احساس راحتی نداشته و آرامشی نیز به دنبال نخواهد آمد. بدین ترتیب، این نیز هنر طراحان و دست اندرکاران مسائل مبلمان شهری است که با چیدمان صحیح و استفاده بجا ضمن به وجود آوردن محیط و منظر مناسب و عملکردی در خور استفاده ساکنین، به مسائل روحی، روانی و آرامش بخش محیط نیز توجه کافی داشته باشند.

برای داشتن مبلمان و خدمات شهری مناسب میتوان با سلیقه و طراحی صحیح و هنرمندانه از امکانات محلی و مصالح بومی بهره لازم را برد. در طراحی مبلمان شهری، باید به نکات ظریف هنری از  جمله جنس، مصالح، رنگها و مسائل اقلیمی توجه ویژه داشته بهره لازم را برد.

منابع:

حرینی، حسین ( 1375 )، تحلیل فضاهای شهری، انتشارات دانشگاه تهران. 

 

دیدگاه شما چیست؟